ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อชนะมารซาตานได้ พระเจ้าเป็นผู้มีชัยและมีเสียงโห่ร้องของคนของพระองค์ ขอให้เราแสวงหากำลังและที่คุ้มภัยในพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ของเรา ขอให้เราให้พระเจ้าเป็นที่กำบังของเรา เป็นแหล่งของความมั่นคงของเรา และเป็นความหวังของเราในเวลาที่ยากลำบาก

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอบพระคุณสำหรับความมั่นใจที่ข้าพระองค์มีในกำลังของพระองค์ และอำนาจของพระองค์ที่จะช่วยข้าพระองค์จากทุกการโจมตีของมารได้ พระองค์ควรค่าแก่การสรรเสริญ พระสิริ ฤทธานุภาพ และพระเกียรติอันสูงสุด อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า องค์เจ้าชีวิตที่ทรงไถ่บาปเรา สรรเสริญพระองค์สำหรับความยิ่งใหญ่ของพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น