ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในสงครามที่เราต่อสู้กับมาร เราใช้อาวุธฝ่ายจิตวิญญาณของพระเจ้าที่นำเราไปสู่ความจริง ที่ทำให้เราเป็นไท อาวุธที่ร้ายแรงของมารคือการหลอกลวงและความตาย พระคุณของพระเจ้าทำให้เราเห็นถึงการล่อลวงนั้น และทำลายการหลอกลวงที่เกาะติดอยู่ในใจของมนุษย์ทั้งชายหญิง อำนาจของพระเจ้ารื้อกำแพงแห่งความตายลงและให้เรามีชัยชนะในพระเยซูคริสต์ สิ่งที่ผู้ชนะในขบวนแห่จะต้องทำ คือหนึ่งต้องเชื่อฟังองค์เจ้าชีวิต สองต้องช่วยคนอื่นให้เชื่อฟังด้วย สามต้องแสวงหาพระคุณและฤทธิ์อำนาจของพระองค์ เพื่อช่วยให้เรามีชัยชนะเหนือทุกสิ่งที่จะมาทำลายล้างเราได้

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา โปรดช่วยข้าพเจ้าที่จะมีชัยเหนืออำนาจของมารซาตาน และช่วยให้คนที่ข้าพเจ้ารักพ้นจากเงื้อมมือของมันด้วยเถิด ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น