ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ขั้นตอนของการเชื่อฟังเป็นแบบนี้เสมอ คือ พระเจ้าเปิดเผยพระองค์เอง พระเจ้าอวยพรเรา แล้วพระเจ้าก็ขอให้เราตอบสนอง พูดใหม่คือ พระเจ้าอวยพรเราก่อน แล้วถึงขอให้เราเชื่อฟัง พระเจ้ามีฤทธิ์ทั้งสิ้นและยิ่งใหญ่ที่สุด พระองค์จะสั่งให้เราเชื่อฟังก็ได้ เพราะพระองค์เป็นพระเจ้า แต่พระองค์ก็ไม่ทำ พระองค์เลือกที่จะเปิดเผยพระองค์เอง ผ่านทางพระคัมภีร์ ผ่านธรรมชาติ และผ่านการกระทำแห่งความรอดของพระองค์ พระองค์อยากให้เรารู้จักพระองค์ และตอบสนองต่อพระองค์ อาจจะเป็นเรื่องยากที่เราจะเชื่อฟัง บางครั้งการทรงเรียกให้เราเชื่อฟังก็อาจจะยากที่จะเข้าใจ แต่เรารู้ว่ามันมาจากพระบิดา ผู้ที่จ่ายค่าไถ่ให้กับเราด้วยราคาสูงลิบลิ้ว และได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าพระองค์นั้นใจดีและสัตย์ซื่อ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และยิ่งใหญ่ พระองค์คู่ควรกับสง่าราศีและเกียรติยศทั้งสิ้น ข้าพเจ้ารู้ดีว่า การที่พระองค์เรียกร้องให้ข้าพเจ้าต้องบริสุทธิ์ ต้องเชื่อฟังพระคำ และต้องทำตามใจพระองค์นั้น ล้วนแต่เป็นเพราะพระองค์ต้องการจะแสดงความรักและอวยพรข้าพเจ้านั่นเอง ข้าพเจ้าอยากจะรับใช้พระองค์แบบไม่หวั่นไหว ข้าพเจ้าอยากที่จะถวายการเชื่อฟังของข้าพเจ้าให้กับพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดีและซาบซึ้งในบุญคุณที่พระองค์ได้ให้ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในพระพรทั้งหลายของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น