ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ทุกสิ่งเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ทั้งวัตถุสิ่งของ พลังงานและเวลามาจากไหน จักรวาลนี้เป็นระบบระเบียบได้อย่างไร เรารู้แค่ว่าเราเกิดมาแล้วต้องเสื่อมสลาย ผุพังและตายจากไป แต่โดยความเชื่อ เรารู้ว่าทุกอย่างเกิดจากการออกแบบที่ชัดเจนของพระบิดาบนสวรรค์ของเรา

คำอธิษฐาน

ขอบคุณพระเจ้าที่รัก สำหรับโลกอันสวยงามที่พระองค์ทรงสร้าง ขอบคุณสำหรับหลักการต่างๆที่ทำให้ทุกอย่างมีระบบระเบียบในโลกของเราและช่วยให้เราเข้าใจโลกของเรามากขึ้น จิตใจของข้าพเจ้ายกย่องถึงความหลากหลายและยิ่งใหญ่ของสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น