ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ใช่ครับ เรายอมรับว่าเราก็ไม่ได้ชอบรัฐบาลเราไปซะทุกเรื่อง แต่พระเจ้าได้อวยพรเราเป็นอย่างมาก ที่ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากผู้มีอำนาจในบ้านเมืองที่เราอยู่นี้ แต่ในยุคนี้ก็ยังมีการข่มเหงคริสเตียนอย่างหนักในหลายประเทศ ดังนั้นเมื่อเราอธิษฐานให้ผู้นำของเรา และขอบคุณพระเจ้าสำหรับเสรีภาพที่เรามี ก็อย่าลืมอธิษฐานเผื่อคริสตจักรต่างๆที่ถูกข่มเหงทั่วโลกด้วย

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระผู้ไถ่ผู้ยิ่งใหญ่ พระเจ้าในหนังสืออพยพ พระองค์ได้แสดงให้เห็นถึงฤทธิ์อำนาจและการปลดปล่อยในอดีต วันนี้เราขออธิษฐานให้พระองค์โปรดอวยพรผู้เชื่อทุกคนที่กำลังถูกข่มเหง โปรดอวยพรพวกเขาอย่างอ่อนโยน โปรดเยียวยารักษา และปกป้องพวกเขาในวันนี้ด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซูผู้ทรงฤทธิ์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น