ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ใช่ครับ ที่มีสิ่งที่เราไม่ชอบเกี่ยวกับรัฐบาลของเรา แต่พระเจ้าทรงอวยพรเรา เพื่อให้เราได้รับความคุ้มครองจากคนที่มีอำนาจในที่ที่เราอาศัยอยู่ แต่เราก็ยังอยู่ในยุคของการข่มเหงที่มากมายที่สุดเท่าที่เคยมีมาในยุคคริสเตียน ดังนั้นเมื่อเราอธิษฐานให้ผู้นำของเรา และขอบคุณพระเจ้าสำหรับเสรีภาพของเรา ขอให้เราไม่ลืมคริสตจักรที่ถูกข่มเหงทั่วโลก

คำอธิษฐาน

โอ พระผู้ไถ่ผู้ยิ่งใหญ่ พระองค์ได้แสดงให้เห็นอำนาจและการปลดปล่อยของพระองค์ในอดีต เราอธิษฐานในวันนี้ที่พระองค์จะอวยพรผู้เชื่อทุกคนที่ถูกข่มเหงเพื่อพระองค์ ขอทรงอวยพรพวกเขาด้วยความอ่อนโยน การรักษา และการปกป้องในวันนี้ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น