ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เรากำลังเข้าสู่เดือนที่เกี่ยวข้องกับการขอบพระคุณพระเจ้า การเตือนของโมเสสนี้เป็นสิ่งสำคัญ เรามักจะลืมขอบพระคุณพระเจ้าเวลาที่ทุกอย่างกำลังไปในทางที่ดี เป็นเรื่องง่ายมากที่เราจะบ่นจะร้องขอต่อพระเจ้าเมื่อเรามีปัญหา แต่เราก็มักจะรู้สึกว่าเรา "ควร"ที่จะได้รับสิ่งดีๆในชีวิตเรา พระเจ้าเตือเราว่าสิ่งที่เรามีคือสิ่งที่ยืนยันถึงพระคุณและความสัตย์ซื่อของพระองค์​ในการที่ทรงทำตามที่พระองค์พูดไว้ เราต้องเตือนตัวเอง และเตือนกันและกันว่า พระพรต่างๆที่เรามีมาจากพระหัตถ์ของพระองค์ ไม่ใช่เพราะว่าเรา "สมควร"ที่จะได้รับมากกว่าคนอื่น

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เมตตา ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์สำหรับความหลงลืมของข้าพระองค์ ลึกๆ แล้วข้าพระองค์รู้ว่าไม่สมควรที่จะได้รับสิ่งที่ดีที่พระองค์ได้ให้อย่างมากมายในชีวิตของข้าพระองค์ แต่บางครั้งข้าพระองค์ก็คิดว่าตัวเองสมควรได้รับสิ่งเหล่านั้น ขอทรงใช้พระวิญญาณของพระองค์ที่จะทำให้ใจของข้าพระองค์เป็นเหมือนพระเยซู ผู้ที่สมควรได้รับทุกสิ่งทุกอย่างที่ดี แต่กลับยอมละเว้นทุกสิ่งเพื่อมาในโลก และให้ของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ข้าพระองค์จะคิดได้แก่ข้าพระองค์ — ของขวัญแห่งความรอดของพระองค์! ขอบพระคุณสำหรับของขวัญแห่งพระคุณ และของประทานมากมายที่ข้าพระองค์ไม่สมควรได้รับ ที่พระองค์ได้ทุ่มเทให้แก่ข้าพระองค์ ขอบพระคุณในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น