ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เดือนนี้ก็เป็นเดือนแห่งการขอบคุณพระเจ้ากัน การเตือนสติของโมเสสในข้อนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เรามักจะหลงลืมที่จะขอบคุณพระเจ้าเวลาที่ทุกอย่างกำลังไปด้วยดี แต่พอเกิดปํญหาขึ้น มันง่ายมากที่เราจะบ่นและร้องขอความช่วยเหลือจากพระองค์ เราคิดแต่ว่า เรา "เหมาะสม" แล้วกับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนี้ พระเจ้าเตือนเราว่าสิ่งที่เรามีนี้ มันเป็นคำยืนยันถึงพระคุณและความสัตย์ซื่อของพระองค์​ ที่จะทำในสิ่งที่พระองค์ได้พูดไว้ เราต้องเตือนตัวเอง และเตือนกันและกันว่า พระพรต่างๆที่เรามี มาจากมือของพระองค์ ไม่ใช่เพราะเรา "เหมาะสม"ที่จะได้รับมากกว่าคนอื่น

Thoughts on Today's Verse...

As we enter the month often associated with giving thanks, this reminder from Moses is an important one! We so easily forget to give thanks when things are going well. It's easy for us to whine and ask God to help us when we are in trouble, but we often feel like we "deserve" the good things that happen to us. God reminds us that what we have is simply a confirmation of his grace and his faithfulness to do what he has said. We need to remind ourselves, and each other, that the blessings we have come from his hand and not because we deserved them more than someone else.

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ใจดี โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าที่ขี่หลงขี่ลืม ลึกๆในใจ ข้าพเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้าไม่เหมาะสมที่จะได้รับสิ่งดีๆมากมายที่พระองค์ได้เทลงมาในชีวิตของข้าพเจ้า แต่บางครั้งข้าพเจ้าก็เผลอคิดไปว่าทั้งหมดนี้มาจากน้ำพักน้ำแรงของข้าพเจ้าเอง โปรดใช้พระวิญญาณของพระองค์หล่อหลอมข้าพเจ้าให้มีใจเหมือนกับพระเยซู ผู้ที่เหมาะสมกับสิ่งดีๆทุกอย่าง แต่กลับยอมสละทุกอย่าง เพื่อมาเกิดในโลกนี้ และให้ของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่ข้าพเจ้าจะคิดได้—นั่นก็คือ ของขวัญแห่งความรอดของพระองค์ ขอบคุณมากสำหรับของขวัญแห่งพระคุณ และของประทานมากมายที่ข้าพเจ้าไม่เหมาะสมจะได้รับ ที่พระองค์ได้ทุ่มเทให้กับข้าพเจ้า ขอบพระคุณในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Generous Father, forgive me for my forgetfulness. Deep down I know I don't deserve all the good things you have poured into my life, yet I sometimes find myself thinking that I've earned them. Use your Spirit to forge in me a heart like Jesus, who did deserve everything good and yet gave it all up to come to earth and give me the greatest gift imaginable — the gift of your salvation! Thank you so much for this gift of grace and the many other undeserved gifts that you have lavished on me. In Jesus' name I thank you. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เฉลยธรรมบัญญัติ 8:18

ความคิดเห็น