ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สัญญาณที่ชัดเจนของการปรากฏตัวของพระเจ้า คือเวลาของความสุขที่แท้จริงสำหรับทุกคนที่รู้จักและเชื่อฟังพระองค์ ลองคิดดูสิครับว่า มันจะเป็นเวลาที่รุ่งโรจน์เต็มไปด้วยสง่าราศีเพียงใด และเราจะได้แบ่งปันพระพรร่วมกัน เมื่อพระองค์เสด็จมาอีกครั้ง

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิตผู้ยิ่งใหญ่ ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับพระพรที่ทรงประทานให้แก่เราในตอนแรกที่ทรงส่งพระเยซูมาที่โลกนี้ ข้าพระองค์มีความชื่นชมยินดีที่จะเฝ้าคอยการกลับมาของพระองค์และพระพรในการมีสง่าราศีที่จะมาถึงข้าพระองค์และพี่น้องในพระคริสต์ เมื่อองค์พระเยซูเสด็จกลับมา ข้าพระองค์รอคอยอย่างมีความหวังและขอบพระคุณพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น