ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมไม่รู้หรอกนะว่าคุณคิดยังไง แต่สำหรับผม มันยากมากที่จะไปยอมรับการทดลองที่จะผ่านเข้ามาในชีวิต อันที่จริง การทดลองในชีวิตก็เป็นสิ่งที่ยากเกินกว่าที่จะทนได้ และมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆตอนที่เรากำลังเผชิญกับมันอยู่ แต่ในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อในพระเยซู เรามีหลายเหตุผลที่สำคัญฝ่ายจิตวิญญาณที่จะทำให้เราทนต่อการทดลองได้ เหตุผลที่ดีที่สุดอันหนึ่งที่จะทำให้เรายืนหยัดอยู่ได้เมื่อเจอกับความทุกข์ทรมานฝ่ายจิตวิญญาณ ก็คือคำสัญญาของพระเจ้า ที่จะมอบมงกุฎแห่งชีวิตให้กับเราที่ไม่มีใครแย่งไปจากเราได้

Thoughts on Today's Verse...

I don't know about you, but it is hard for me to appreciate our need to go through trials. In fact, trials in life are just plain hard to tolerate! This is especially true when we are in the middle of them. But as believers in Jesus, we have some key spiritual reasons to persevere under trials. One of the very best reasons to hang in there when things are tough spiritually is God's promise to give us the crown of life that can't be taken away from us.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เมตตา ขอบคุณพระองค์ที่ได้สัญญาว่าจะให้มงกุฎแห่งชีวิตของผู้มีชัยกับข้าพเจ้า โปรดเสริมกำลังให้กับข้าพเจ้าที่จะทนได้ต่อการทดลองผ่านทางฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Gracious God, thank you for promising the victor's crown of life to me. Empower me to persevere through the power of your Holy Spirit. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ยากอบ 1:12

Verse of the Day Wall Art

ความคิดเห็น