ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การถวายเกียรติแด่พระเจ้าต้องมาก่อนทุกสิ่ง เราจะไม่เอาของเหลือเดน ต่ำต้อย ไร้ค่า มาให้กับพระเจ้า พระองค์ให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเรา สิ่งที่มีค่าที่สุด และเป็นของขวัญที่สุดยอดที่สุด นั่น คือพระเยซูพระบุตรของพระองค์นั่นเอง ขอบคุณพระเจ้าสำหรับของขวัญที่เลิอเลศเกินคำบรรยายที่พระองค์ให้ แล้วเรายังจะหวงสิ่งที่ดีที่สุด สำคัญที่สุด และมีค่าที่สุดของเราจากพระองค์ได้ยังไง

Thoughts on Today's Verse...

Honoring God comes first in everything. We don't give him the last, the least, or the leftovers. He gave us his best, most precious, and most perfect of gifts — his Son Jesus. Thanks be to God for his indescribable gift! How could we give him anything less than our best, our first, and our most precious?

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เต็มไปด้วยความเมตตาและพระบิดาอันเป็นที่รัก ขอบคุณสำหรับของขวัญที่ดีและสมบูรณ์แบบทุกอย่างที่พระองค์ให้กับข้าพเจ้าอย่างเหลือเฟือ โปรดรับจิตใจของข้าพเจ้าเป็นเครื่องบูชาแด่พระองค์ด้วยความเต็มใจยิ่ง โปรดทำให้จิตใจนั้นอ่อนโยน และเต็มไปด้วยความเมตตาและใจดีใจกว้างเหมือนกับพระองค์ ข้าพเจ้าตั้งใจที่จะอุทิศตัวให้กับพระองค์และการงานของพระองค์ในโลกนี้เป็นอันดับแรกและจะทำอย่างดีที่สุด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Gracious God and loving Father, thank you for every good and perfect gift you have lavished upon me. Please accept the offering of my heart which I freely give to you. Soften it and make it gracious and generous like you. I commit to give you and your work in the world, my first and best. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of สุภาษิต 3:9

ความคิดเห็น