ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าช่วยให้เรารู้จักน้ำพระทัยพระองค์ได้อย่างไร? เห็นได้ชัดว่าพระเจ้าได้ให้พระคัมภีร์และพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะช่วยให้เราในการเข้าใจพระคัมภีร์ แล้ววิธีการอื่นๆ ที่เข้าใจยากกว่านี้ หรือไม่ชัดเจนแบบนี้ล่ะครับ ส่วนมากเรามี "หลายเหตุการณ์ความบังเอิญของพระเจ้า" (หลายเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกับการอธิษฐานของเรา) เช่น เพื่อนโทรศัพท์มา หรือเขียนมาหาในเวลาที่เหมาะสม; เราอ่านบทความหรือได้ยินเสียงคำเทศนาที่มีข้อคิดเห็นตรงกับเรื่องที่เรากำลังกังวลใจ; บทเพลงสรรเสริญทำให้เรารู้สึกซาบซึ้งเพราะคิดว่าตรงกับเรื่องที่เรากำลังขอการทรงนำจากพระองค์ หรือแม้แต่การที่เรามีสติกลับมาคิดแยกแยะสิ่งถูกผิดในสถานการณ์ที่ยากลำบาก พระเจ้าหมายความตามอย่างนั้นจริงๆ เมื่อพระองค์บอกให้เราอธิษฐานสำหรับสติปัญญา โดยปราศจากความสงสัยว่าพระองค์จะให้เราหรือไม่ และเมื่อเราแสวงหาพระองค์อย่างแท้จริง เราก็จะพบพระองค์ พระองค์แผดเสียงกึกก้องด้วยวิธีการอันน่าอัศจรรย์

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ขอทรงโปรดช่วยให้ข้าพระองค์รู้จักความต้องการของพระองค์เกี่ยวกับเรื่องที่สำคัญหลายอย่างในชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ไม่ต้องการที่จะตัดสินใจจากสติปัญญาที่มีข้อจำกัดของมนุษย์ ขอทรงโปรดนำข้าพระองค์ โดยพระวิญญาณของพระองค์ ให้ไปในทิศทางที่พระองค์ต้องการให้ข้าพระองค์ไป และขอทรงใช้ข้าพระองค์ที่จะนำสง่าราศีและคำสรรเสริญมาสู่พระองค์ ขอบพระคุณที่ทรงห่วงใยชีวิตของข้าพระองค์มากจนพระองค์สำแดงทางของพระองค์ให้แก่ข้าพระองค์ อย่างชัดเจน อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น