ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คราบอะไรก็ไม่เท่าคราบของความบาป มันไม่ได้แค่ทิ้งคราบไว้ในใจ แต่มันยังตกค้างอยู่ในจิตเราด้วย แต่พระคุณของพระเจ้า ทำให้เห็นว่าพระองค์ไม่ได้แค่ยกโทษหรือลืมความบาปของเราเท่านั้น แต่พระองค์ยังลบล้างพวกมันจนไม่เหลืออีกด้วย หมดเกลี้ยงเลย รอยเปื้อนถูกลบออก ความผิดถูกเอาไปจนหมดสิ้น เราสะอาดหมดจดโดยพระคุณของพระองค์

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้เลอเลิศ ความชื่นชมยินดีในพระคุณที่พระองค์ให้นั้น ไม่รู้จะขอบคุณหรือสรรเสริญพระองค์ยังไงดีถึงจะเพียงพอ พระองค์ได้เปลี่ยนเส้นทางชีวิตอันเก่าของข้าพเจ้าให้มันจบลง แล้วเริ่มต้นใหม่อีกครั้งในพระองค์และในพระคุณของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change