ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คราบอะไรก็ไม่เท่ากับคราบจากความบาป ความบาปไม่เพียงแต่จะทำให้เกิดรอยเปื้อนอยู่ในหัวใจของเราเท่านั้น แต่ยังมีสิ่งตกค้างในจิตใจของเราด้วย แต่พระเจ้าสำแดงพระคุณ ว่าพระองค์ไม่เพียงแต่ยกโทษบาปของเรา แต่ทรงลบล้างความผิดบาปของเราด้วย ความบาปต่างๆ จะหายไป รอยเปื้อนจะถูกลบออก ความผิดจะถูกเอาออกไป เราสะอาดโดยพระคุณของพระองค์

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า ข้าพระองค์มีความชื่นชมยินดีในพระคุณของที่ให้แก่ข้าพระองค์! ข้าพระองค์คงจะไม่สามารถขอบพระคุณ หรือสรรเสริญพระองค์ได้เพียงพอสำหรับการเปลี่ยนเส้นทางทั้งชีวิตของข้าพระองค์ เพื่อที่มันจะจบลงและเริ่มต้นอีกครั้งในพระองค์และพระคุณของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น