ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าใช้วิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้เรารู้จักน้ำพระทัยของพระองค์ วิธีหนึ่งก็คือพระเจ้าให้พระคัมภีร์มา และส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาช่วยให้เข้าใจพระคัมภีร์นั้น แล้วมีวิธีอื่นที่มันดูเหมือนอ้อมๆ ไม่ชัดเจนไหม ก็มีนะ พวกเราส่วนใหญ่ก็เคยเจอกับ"การทรงนำที่ดูเหมือนบังเอิญ" นะ (หลายๆเรื่องก็คล้ายๆกับอธิษฐานเลย) เช่น เพื่อนโทรศัพท์มา หรือส่งข้อความมาในเวลาอันเหมาะ หรือเราเผอิญได้อ่านข้อความหรือได้ยินคำเทศนาที่ตรงกับสิ่งที่เรากำลังกังวลหรือสับสนอยู่พอดี หรือได้ฟังเพลงสรรเสริญที่ช่วยให้มั่นใจว่าเราเดินอยู่ในแนวทางขององค์เจ้าชีวิตอยู่ หรืออยู่ๆก็ได้สติขึ้นมาที่จะแยกแยะดีชั่วในจุดหัวเลี้ยวหัวต่อ พระเจ้าไม่ได้พูดเล่นนะ ตอนที่พระองค์บอกว่าถ้าเราอธิษฐานขอสติปัญญาแบบไม่สงสัยเลย พระองค์ก็จะให้กับเรา (ยากอบ 1:5-6) และถ้าเราแสวงหาพระองค์จริงๆ เราก็จะพบพระองค์ (มธ7:7-8) พระองค์แผดเสียงกึกก้องและบางครั้งก็แค่กระซิบเบาๆด้วยวิธีการอันน่าอัศจรรย์

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าสามารถแยกแยะเรื่องที่สำคัญๆในชีวิต ข้าพเจ้าไม่อยากใช้สติปัญญาที่ตื้นเขินของมนุษย์มาตัดสินใจในชีวิต โปรดใช้พระวิญญาณของพระองค์นำข้าพเจ้าไปในทิศทางของพระองค์ และโปรดใช้ข้าพเจ้าที่จะนำสง่าราศีและคำสรรเสริญมาสู่พระองค์ ขอบคุณที่ทรงห่วงใยชีวิตของข้าพเจ้าจนทำให้ข้าพเจ้าเห็นแนวทางของพระองค์อย่างชัดเจน อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น