ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมเติบโตขึ้นมาในฝั่งตะวันตกของรัฐเท็กซัส ผมรู้ดีว่า "ดินแดนที่กระหายน้ำ"นั้นเป็นอย่างไร ดินสีดำหดตัวทำให้เกิดรอยแตกลึกลงไปในพื้นดิน หญ้าค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วก็สีน้ำตาลแล้วก็ตายไป สายลมก็พัดฝุ่นละอองผ่านดินแดนที่แห้งผากนี้ และในที่สุดเมื่อฝนตกลงมาบน "ดินแดนที่กระหาย" นี้ก็ได้ดูดซับน้ำมหาศาลลงไป ในขณะที่น้ำฝนก็นองพื้นจนเปียกและไหลลงไปในรอยแตกลึกจากภัยแล้ง ดินก็อุ้มน้ำไว้ หญ้าก็ฟื้นคืนชีพ และชีวิตก็ได้รับการเติมเต็มอีกครั้งหนึ่ง ในความแห้งแล้งทางฝ่ายจิตวิญญาณก็เหมือนกัน พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้เทพระพรลงมา ทำให้เกิดการฟื้นฟูและเติมเต็มหัวใจที่กระหายของเรา

Thoughts on Today's Verse...

Growing up in West Texas in part of my early years, I certainly know what "thirsty land" truly is. The black dirt shrinks, leaving deep cracks in the ground. All the grass turns yellow, then brown, and then dies. A wisp of breeze stirs swirls of dust over the barren land. When the downpour finally comes, the "thirsty land" swallows voluminous amounts of water as the rain runs off the wet surface and finds its way into the deep cracks of the drought. The ground swells, the grass comes back to life, and life is replenished. In a barren spiritual wasteland, God's Holy Spirit pours out his blessing, brings times of refreshment, and replenishes our thirsty hearts.

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เมตตาและทรงรัก ขอบคุณสำหรับพระพรมากมายที่พระองค์ได้เทลงมาในชีวิตของข้าพเจ้า เหนือสิ่งอื่นใด พระบิดาที่รัก ขอบคุณสำหรับพระพรแห่งการทรงสถิตอยู่ของพระองค์ ความเข้มแข็ง พระคุณ และการฟื้นฟูของพระองค์ ที่ทรงมอบให้กับข้าพเจ้าผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Generous and loving Father, thank you for so many blessings you have poured into my life. Most of all, dear Father, thank you for the blessing of your presence, your strength, your grace, and your refreshment given to me through your Holy Spirit. In Jesus' name I thank you. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of อิสยาห์ 44:3

ความคิดเห็น