ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การรักสิ่งของ โดยเฉพาะสิ่งที่เป็นของชั่วคราว จะทำให้เรามีปัญหาแน่นอน ที่แย่ไปกว่านั้น เราคิดว่าสิ่งเหล่านั้นจะทำให้เรามีความสุข หรือเติมเต็มที่ว่างในหัวใจของเรา แต่ถ้าเราฝากความหวังและความฝันของเราในพระบิดาของเรา เราจะอยู่กับสิ่งที่เป็นนิรันดร์ และสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดจะอยู่กับเราเสมอ!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ขอทรงให้ปัญญาแก่ข้าพระองค์ที่จะทุ่มเทให้กับพระองค์และสิ่งที่สำคัญ ข้าพระองค์สารภาพกับพระองค์ว่าตาและใจของข้าพระองค์มักจะฟุ้งซ่านโดยสิ่งที่ล่อลวงและเป็นสิ่งชั่วคราว โอ พระบิดา โดยพระวิญญาณของพระองค์ ขอทรงให้ใจของข้าพระองค์ร้อนรนในการแสวงหาพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น