ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คนฉลาดไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยการดูถูกหรือเหยียดหยามคนอื่น แต่ด้วยการระมัดระวังคำพูด และสำแดงชีวิตออกมาให้เห็นว่าอะไรดี อะไรเป็นที่น่านับถือ อะไรเป็นที่ชอบธรรม และอะไรเป็นความจริง ในโลกที่เต็มไปด้วยคำพูดเยาะเย้ยถากถาง และสังคมที่เหยียบย่ำคนต่ำต้อยกว่า ด้วยการใช้คำพูดที่เสียดสีและเชือดเฉือนนี้ "เลิกซะ" เพราะพวกเราถูกเรียกให้มานำพระพรมาสู่โลกนี้ของเรา (เอเฟซัส 4:29)

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ โปรดให้ข้าพเจ้าฉลาดในการพูด โปรดให้คำพูดของข้าพเจ้าเป็นพระพรแก่คนอื่น และเป็นที่สรรเสริญพระองค์ด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change