ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คนฉลาดไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ความมีสติปัญญาของตัวเอง โดยการดูถูกคนอื่น แต่โดยการระวังคำพูด และให้ชีวิตสำแดงว่าสิ่งใดดี เป็นที่น่าเคารพ เป็นที่ชอบธรรม และเป็นความจริง

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ขอทรงให้สติปัญญาแก่ข้าพระองค์ในการพูด ขอให้การพูดของข้าพระองค์เป็นพระพรแก่คนอื่น และเป็นที่สรรเสริญพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น