ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราเป็นผู้ชนะจริงๆ หรือ ท่ามกลาง "ปัญหาหรือความทุกข์ยากลำบาก หรือการข่มเหง หรือความอดอยากแร้นแค้น หรืออันตรายหรือคมดาบ" ใช่แล้ว เราชนะ นั่นแหละคือความเชื่อมั่นสูงสุดของคริสเตียน ไม่มีสิ่งใดสามารถแยกเราจากความรักของพระเจ้าในพระคริสต์ได้ ซาตานและพรรคพวกของมันสามารถฆ่าเราได้แต่กาย ทำให้เราล้มละลาย บดขยี้ร่างกายของเรา และหาช่องทำลายสายสัมพันธ์ของเราได้ก็จริง แต่ซาตานไม่สามารถกุมใจของเราได้ เพราะใจนั้นได้จำนนต่อพระเยซูแล้ว และเมื่อใจของเราเป็นของพระเยซู อนาคตของเราก็เป็นของพระองค์ด้วย หลุมฝังศพที่ว่างเปล่าของพระเยซูทำให้เราเชื่อมั่นได้ว่าอนาคตของเรากับพระองค์นั้น จะเต็มไปด้วยสง่าราศี ชัยชนะและจะคงอยู่ตลอดไป

Thoughts on Today's Verse...

Are we really conquerors despite "trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword"? Yes! That is the ultimate Christian assurance. Nothing can separate us from God's love in Christ. The Evil One and his allies can kill our bodies, ruin our finances, wrack our bodies with pain, and seek to destroy our relationships. However, the Evil One cannot have our hearts when they are surrendered to Jesus. And when our hearts belong to Jesus, so does our future! The empty tomb of Jesus assures us that our future with him is glorious, victorious, and unending.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า โปรดให้ตาที่จะมองเห็น และใจที่จะเชื่อว่าชัยชนะเหนือความตายของพระเยซูนั้นเป็นชัยชนะของข้าพเจ้าด้วย ข้าพเจ้าไม่อยากจะทิ้งความหวัง ความเชื่อและความรักไป เพราะเจอกับความทุกข์ยากในชีวิต แต่ข้าพเจ้าอยากมีชีวิตที่เป็นพยานให้คนเห็นถึงฤทธิ์อำนาจ ชัยชนะและพระคุณของพระองค์ ข้าพเจ้าขอใช้ชีวิตและอธิษฐานเพื่อนำเกียรติยศมาให้กับพระองค์ ในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Give me eyes to see, O God, and a heart to believe that Jesus' victory over death is my victory, too! I don't want to be derailed from my hope, faith, and love by the difficulties of life. Instead, I want to be a living testimony to your power, victory, and grace. In Jesus' name, and for his glory, I live and pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โรม 8:37

ความคิดเห็น