ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าเป็นความรัก และพระเจ้ายังเป็นแหล่งของความรักด้วย พระองค์เทความรักเข้าไปในหัวใจของเราผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ (โรม 5:5) ดังนั้นทำอย่างไรเราจะทำให้คริสตจักร ครอบครัวของเรา กลุ่มของเราและชุมชนของเราเป็นที่ที่มีความรักมากขึ้น เราก็ต้องอธิษฐานขอพระเจ้าที่จะทำให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มนั้นโตในความรักมากขึ้น ให้พวกเขารู้ว่าเราอธิษฐานสำหรับพวกเขา และให้เราบอกและแสดงความรักของเรากับคนกลุ่มเดียวกันมากขึ้น

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงใช้ข้าพระองค์เพื่อช่วยให้เป็นตัวอย่างของความรักกับคนที่อยู่รอบข้าง ขอทรงโปรดเทความรักของพระองค์ในหัวใจของข้าพระองค์ผ่านทางพระวิญญาณ แล้วส่งผ่านความรักของพระองค์จากชีวิตของข้าพระองค์ไปที่คนอื่นๆ ขอทรงโปรดช่วยให้คริสตจักรของเรามีความรักที่เติบโตมากขึ้น ไม่ใช่แค่รักกันและกันภายในคริสตจักรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคนรอบข้างเราที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของพระองค์ด้วย ในพระนามพระเยซูเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น