ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมเป็นคนที่ไม่ชอบการรอคอย ผมเหมือนเด็กๆตอนที่เห็นรายการของเล่นสำหรับวันคริสต์มาส แล้วอยากได้ของขวัญชิ้นใหญ่ๆนั้นเดี๋ยวนี้เลย พระเจ้ามีวันแห่งของขวัญอันยิ่งใหญ่รอเราอยู่ เมื่อถึงวันที่สุดแสนจะวิเศษนั้น การรอคอยของเราก็จะสิ้นสุดลง และความเชื่อของเราก็จะกลายเป็นจริง ขอให้เราทำตามวีรบุรุษแห่งความเชื่อผู้ยิ่งใหญ่ และเตรียมต้อนรับวันนั้นที่จะมาในอนาคต ด้วยใจที่จดจ่อ ด้วยการสรรเสริญพระเจ้าสำหรับชัยชนะที่ผ่านมาทางพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเรา

คำอธิษฐาน

กษัตริย์ผู้มีชัย ผู้ครอบครองอยู่เหนือกาลเวลา ข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ สำหรับการฟื้นขึ้นจากความตายที่รอข้าพเจ้าอยู่ในอนาคต ข้าพเจ้าขอขอบคุณพระองค์ล่วงหน้าสำหรับวันนั้นที่ข้าพเจ้าจะได้เห็นพระองค์ซึ่งๆหน้า และร่วมเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่ในสวรรค์นั้น จนกว่าวันนั้นจะมาถึง โปรดใช้ข้าพเจ้าที่จะช่วยคนอื่นให้ได้ลิ้มรสลักษณะและความชื่นชมยินดีแห่งชัยชนะของพระองค์ด้วยเถิด ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น