ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เปาโลใกล้จะถึงจุดจบของชีวิตแล้ว เขากำลังถูกทรมานในคุกอันน่าสยดสยอง คนหนุ่มหลายคนที่เขาเคยสอน ได้ทิ้งความเชื่อไปแล้ว หรือไม่ก็หันกลับมาต่อต้านเขา แต่เขายังขอบคุณพระเจ้าได้ยังไง เปาโลกำลังพูดถึงความเชื่อมั่นของเขาเกี่ยวกับชัยชนะที่เขาจะมีกับพระเยซูในอนาคต และเกี่ยวกับลูกชายในความเชื่อของเขา คือ ทิโมธี ความพิเศษของจดหมายนี้คือเปาโลได้เขียนชื่นชมทิโมธี เปาโลไม่ได้พอใจอยู่แค่ที่เขาจะอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าเท่านั้น แต่เขายังอุตส่าห์เขียนบอกให้ทิโมธีรู้ว่าทิโมธีมีค่าขนาดไหน แล้วคุณละ นานแค่ไหนแล้ว ที่ไม่ได้เขียนจดหมายไปขอบคุณคนที่คุณซาบซึ้งใจ ที่จะบอกพวกเขาว่า เป็นเพราะพวกเขานี่แหละ ที่ทำให้คุณมีความชื่นชมยินดีอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ของพระเจ้าในทุกวันนี้

Thoughts on Today's Verse...

Paul is near the end of his life, facing persecution in a horrible prison. Many of the young men whom he had mentored have left the faith or have turned against him. How can he give thanks? Paul speaks of his confidence in his own victorious future with Jesus and in his son in the faith, Timothy. What makes this special is that he communicates it to Timothy. He's not content to just give thanks to God in prayer! He also tells Timothy how precious he is in this letter. When was the last time you sent a note of thanks to the people you appreciate, letting them know they give you reason to rejoice before the throne of God?

คำอธิษฐาน

ขอขอบคุณ พระบิดาแห่งพระคุณผู้หาที่เปรียบไม่ได้ ขอขอบคุณพระองค์สำหรับพระพรฝ่ายจิตวิญญาณที่ข้าพเจ้ามีในพระเยซูคริสต์ ขอขอบคุณในวันนี้ สำหรับคนพิเศษที่เป็นพระพรอย่างมากต่อข้าพเจ้าในการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ... (หยุดแปปหนึ่ง แล้วให้เอ่ยชื่อของคนเหล่านั้นต่อหน้าพระบิดา) โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าเจริญขึ้นในด้านการแสดงความขอบคุณต่อคนที่มีคุณค่าเหล่านี้ เพื่อพวกเขาจะได้รู้ว่าเป็นพระพรกับข้าพเจ้าขนาดไหน อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Matchless Father of all grace, thank you! Thank you for every spiritual blessing I have in Christ. Thank you today for the special people who are such a blessing to me in my walk of faith...(take a minute and just say their names before the Father). Help me grow in my ability to show my appreciation and approval of these precious people, so that they can know what a blessing they are to me. In Jesus' name I thank you. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 2 ทิโมธี 1:3

Verse of the Day Wall Art

ความคิดเห็น