ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เปาโลใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดของชีวิตของเขาแล้ว เขากำลังเผชิญหน้ากับการข่มเหงในคุกที่น่ากลัว คนหนุ่มที่เขาเคยสอนหลายคน ทิ้งความเชื่อ หรือหันกลับมาต่อต้านเขา แล้วเปาโลยังขอบคุณพระเจ้าได้ยังไงครับ? เปาโลพูดด้วยความเชื่อมั่นถึงอนาคตที่มีชัยชนะของตัวเขาเองกับพระเยซู และของลูกชายในความเชื่อของเขาคือ ทิโมธี สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้พิเศษคือการที่เขาบอกกับทิโมธี เปาโลไม่ได้เพียงแค่จะขอบพระคุณพระเจ้าในการอธิษฐานเท่านั้น แต่เปาโลยังบอกทิโมธีว่าทิโมธีมีค่าและสำคัญกับเขาในจดหมายฉบับนี้ ครั้งสุดท้ายที่คุณส่งจดหมายขอบคุณคนที่คุณรู้สึกขอบคุณ บอกให้พวกเขารู้ว่าพวกเขาเป็นเหตุผลที่คุณชื่นชมยินดีต่อหน้าบัลลังก์ของพระเจ้า คือเมื่อไหร่ครับ?

คำอธิษฐาน

พระบิดาแห่งพระคุณผู้หาที่เปรียบไม่ได้ ขอบพระคุณสำหรับทุกการอวยพระพรฝ่ายจิตวิญญาณที่ข้าพระองค์มีในพระเยซูคริสต์ ขอบพระคุณวันนี้สำหรับคนพิเศษที่เป็นพระพรแก่ข้าพระองค์ในการเดินในความเชื่อของข้าพระองค์ ... (ใช้เวลาสักครู่เพียงแค่พูดชื่อของพวกเขาต่อหน้าพระบิดา) ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์เติบโตขึ้นที่จะมีความสามารถในการแสดงความขอบคุณต่อคนที่มีค่าเหล่านี้ เพื่อให้พวกเขารู้ว่าพวกเขาเป็นพระพรให้แก่ข้าพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น