ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมไม่สามารถรออะไรได้มากนัก ผมเหมือนเด็กที่ได้เห็นแคตตาล็อกสำหรับของเล่นคริสต์มาส และตื่นเต้นรอคอยวันที่จะได้ของขวัญ พระเจ้ามีวันที่จะให้ของขวัญแก่เราไว้ล่วงหน้าแล้ว เมื่อวันนั้นที่ยอดเยี่ยมมาถึง เราก็จะไม่ต้องรอคอยอีกต่อไป และความเชื่อของเราจะกลายเป็นจริง ขอให้เราทำตามอย่างวีรบุรุษแห่งความเชื่อผู้ยิ่งใหญ่ และเตรียมต้อนรับวันนั้น ด้วยใจจดจ่อ ด้วยการสรรเสริญพระเจ้าสำหรับชัยชนะที่ผ่านมาทางพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเรา

คำอธิษฐาน

กษัตริย์ผู้มีชัย ผู้ครอบครองแห่งทุกกาลเวลา ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ สำหรับการฟื้นขึ้นจากความตายที่ทรงเตรียมให้กับข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขอขอบพระคุณพระองค์ล่วงหน้าสำหรับวันที่ข้าพระองค์จะได้อยู่ต่อหน้าพระพักตร์พระองค์ และได้ร่วมงานฉลองที่ยิ่งใหญ่ในสวรรค์ ขอทรงใช้ข้าพระองค์ให้ช่วยคนอื่นให้มองเห็นพระลักษณะและความชื่นชมยินดีแห่งชัยชนะของพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น