ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เปาโลพูดถึงการพูดต่อๆกันไปในการตัดสินคนในเรื่องที่เป็นหัวใจสำคัญของความเชื่อของเรา เปาโลเตือนเราว่าจริงๆแล้วเรื่องแบบนี้ควรเป็นหน้าที่ของใครที่จะมาตัดสิน นอกจากนี้เปาโลยังเตือนเราว่าคนที่เรากำลังตัดสิน เขาก็เป็นของพระเจ้าด้วย และเรามีสิทธิ์อะไรไปตัดสินคนนั้น ดังนั้นเรามักจะทำผิดต่อผู้อื่น ด้วยการพูดต่อกันไป ด้วยการตัดสินพวกเขาในเรื่องเล็กน้อยบางอย่าง แต่ก็ไม่เคยจัดการกับบาปที่เห็นได้ชัดในชีวิตของเราเอง ให้จำไว้ว่าเราจะต้องตอบคำถามพระเจ้า ในทุกสิ่งที่เราได้ทำมากเท่าๆ กับที่เราตัดสินคนคนหนึ่งโดยการพูดต่อๆกันไป

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ ข้าพระองค์สารภาพว่าได้พูดต่อๆ กันไปและตัดสินคนอื่น ทั้งๆที่ ไม่มีสิทธิ์หรืออำนาจที่จะทำแบบนั้น ข้าพระองค์รู้ว่าพระเยซูตายเพื่อช่วยพวกเขา ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์รักพวกเขาและมีแผนงานสำหรับพวกเขาแต่ละคน ขอทรงใช้ข้าพระองค์ให้เป็นกำลังใจ ไม่ใช่เป็นอุปสรรคสำหรับพวกเขา ในพระนามพระเยซูเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น