ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

โยชูวาเป็นวีรบุรุษที่ผมชื่นชอบมากคนหนึ่งในพระคัมภีร์ เขาเป็นผู้รับใช้ที่ยอดเยี่ยมมากของโมเสส เขาปฏิเสธที่จะทำตามพวกพ้องหรือฝูงชนหลังจากไปสอดแนมดินแดนแห่งพันธสัญญา เขาทำตามโมเสสผู้นำที่ยิ่งใหญ่และตัวเขาเองก็เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ด้วย ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ตอนที่โยชูวาอายุมากแล้ว เขาก็ยังกระฉับกระเฉงและมีชีวิตชีวา ยิ่งไปกว่านั้น โยชูวาเชื่อฟังพระเจ้าและทำตามคำสั่งของพระองค์ทุกอย่าง เหมือนกับที่โมเสสทำ พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ โยชูวาเป็นคนสัตย์ซื่อนั่นเอง

คำอธิษฐาน

พระยาห์เวห์พระเจ้าผู้เป็นอับบาพระบิดา ถ้ามีคนเล่าเรื่องของข้าพเจ้า ขอให้คนอื่นเห็นว่าข้าพเจ้านั้นสัตย์ซื่อต่อคำสั่งทุกอย่างของพระองค์ ข้าพเจ้าอยากที่จะรับใช้พระองค์ด้วยใจที่มุ่งมั่น และมีชีวิตที่นำสง่าราศีและคำสรรเสริญมาสู่พระองค์ ผู้สมควรจะได้รับเพราะพระคุณอันอุดมของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น