ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ข้อนี้เป็นเรื่องยากสำหรับผม เพราะผมรู้ว่าผมได้รับพระพรมาก ตอนนี้ผมไม่ค่อยมีปัญหา หรือความทุกข์อะไร แต่ผมรู้ว่าหลายที่ในโลก ข้อความนี้เป็นจริงสำหรับคริสเตียนที่ถูกโจมตี และมีชีวิตอยู่ภายใต้การคุกคามข่มเหง และอาจเสียชีวิตได้ แต่ความรักของพวกเขาที่มีต่อพระเจ้าและความมุ่งมั่นของพวกเขาที่จะเชื่อฟังนั้น ยิ่งใหญ่กว่าการคุกคามของซาตาน เพราะพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นความสุขของพวกเขา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เป็นกษัตริย์และบริสุทธิ์ ข้าพระองค์อธิษฐานขอให้พระองค์อวยพรและปลดปล่อยคริสตจักรของพระองค์ที่อยู่ภายใต้การกดขี่ข่มเหง พระบิดา ถ้าหากการช่วยเหลือทางด้านร่างกายไม่ใช่สิ่งที่พระองค์จะทำให้เกิดขึ้น ข้าพระองค์ขออธิษฐานให้พี่น้องของข้าพระองค์และตัวข้าพระองค์เอง ที่เราจะมีความมีชื่อจนถึงวันตาย ขอทรงให้ความเชื่อของเราเข้มแข็ง: เราเชื่อ แต่ขอทรงช่วยในความไม่เชื่อของเรา ขอทรงช่วยให้เราผ่านทางพระวิญญาณที่เราจะเชื่อฟัง: ขอทรงยกโทษให้เราเมื่อเราล้มลง ที่สำคัญที่สุด ขอทรงช่วยเราที่จะอยู่ในสง่าราศีพระองค์โดยไม่มีความผิด อธิษฐานในพระนามของพระเยซู ผู้ที่ข้าพระองค์พบความรอดและความเชื่อมั่นของข้าพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น