ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เพื่อนของพระเยซูที่รัก ขอให้เราอดทนกับพี่น้องรอบตัวเรา ที่ยังไม่เป็นแบบที่พระเจ้าอยากให้เป็น อย่าลืมว่า เราเองก็ยังไม่เป็นแบบที่พระเจ้าอยากให้เป็นเหมือนกัน ในระหว่างที่เราพยายามฝึก "ความอดทน" ที่จะอยู่กับความล้มเหลวของคนอื่นนั้น เราอาจจะพบว่า คนอื่นก็ต้องอดทนกับเรายิ่งกว่า และขอบคุณสำหรับความซื่อสัตย์ของเรา มากยิ่งกว่าที่เราทำกับคนอื่นเสียอีก ถูกแล้ว เป้าหมายของความอดทน ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของเราเอง แต่เพื่อเป็นพระพรแก่คนอื่นๆ โดยรู้ว่า พี่น้องในพระคริสต์ของเรานั้น ได้แขวนความเชื่อ ความหวัง และความรัก ของพวกเขาอยู่บนเส้นด้ายบางๆ ดังนั้น อย่าปล่อยให้พวกเขาหลุดไป หรือทำให้พวกเขาต้องสะดุดทิ้งความเชื่อไป

Thoughts on Today's Verse...

Dear friend of Jesus, have patience with those around you who are not yet what God intends for them to be — remembering that we are not yet what God intends for us to be. In the process of "bearing with" their failings, you may just find that others are more patient with your failings and more thankful for your faithfulness. Of course, the goal of our being patient isn't to benefit ourselves. Instead, we do it to bless others, knowing that many of our brothers and sisters in Christ are hanging on to their faith, hope, and love by the thinnest of threads. Let's never let them go and never cause them to stumble!

คำอธิษฐาน

พระผู้เลี้ยงผู้อ่อนโยน โปรดให้ข้าพเจ้ามีความอดทนมากขึ้นกับคนที่กำลังดิ้นรนต่อสู้ คนที่ต้องพึ่งพากำลังของพระองค์และคนที่ต้องการกำลังใจจากข้าพเจ้า โปรดอภัยให้กับข้าพเจ้าที่ไม่ได้สังเกตเหมือนกับพระองค์ที่เห็นว่าพวกเขาต้องดิ้นรนต่อสู้แค่ไหน โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าทำให้พวกเขาเห็นว่า พระองค์ต้องอดทนแค่ไหนที่จะทำให้พวกเขามีความบริสุทธิ์ครบถ้วน ข้าแต่พระเจ้า ขอบคุณพระองค์ที่ช่วยจัดการกับใจของข้าพเจ้าในเรื่องนี้ ขณะที่ข้าพเจ้าพยายามจะเป็นพระพรให้กับพี่น้องผ่านทางพระคุณของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Tender Shepherd, give me more patience with those who are struggling and who need your strength and my encouragement. Forgive me for not noticing their struggles the way that you do. Help me show them how patient you are as you perfect them in your holiness. Thank you, O Lord, for your help in this area of my heart as I seek to be a blessing to my brothers and sisters in grace. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โรม 15:1

ความคิดเห็น