ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

แด่เพื่อนที่รักแห่งพระเยซู ขอให้เรามีความอดทนกับคนรอบข้าง ที่ยังไม่ได้เป็นไปตามที่พระเจ้าอยากให้พวกเขาเป็น — ให้จำไว้ว่า เราก็ยังไม่ได้เป็นไปตามที่พระเจ้าอยากให้เราเป็น ในขั้นตอนของการ "อดทนกับความล้มเหลวของคนอื่น" คุณก็อาจจะเห็นว่าคนอื่นๆ อดทนกับความล้มเหลวของคุณ และรู้สึกขอบคุณคุณมากสำหรับความสัตย์ซื่อของคุณ แน่นอนว่าเป้าหมายการอดทน ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของเราเอง แต่เราอดทนเพื่อเป็นพระพรแก่คนอื่นๆ เพราะเรารู้ว่าพี่น้องในพระคริสต์ของเรากำลังยึดมั่นในความเชื่อ ความหวัง และความรักอย่างเต็มที่ ขออย่าให้เราละทิ้งพวกเขา และอย่าทำให้พวกเขาสะดุด!

คำอธิษฐาน

พระผู้เลี้ยงผู้อ่อนโยน ขอทรงให้ข้าพระองค์มีความอดทนมากขึ้นต่อผู้ที่กำลังต่อสู้ และผู้ที่ต้องการความเข้มแข็งและกำลังจากข้าพระองค์ ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ไม่ได้สังเกตเห็นการต่อสู้ของพวกเขา ในแบบที่พระองค์เห็น ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์แสดงให้พวกเขารู้ว่าพระองค์ทรงอดทนเมื่อพระองค์กำลังทำให้พวกเขาบริบูรณ์ในความบริสุทธิ์ของพระองค์ โอ พระเจ้า ขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของพระองค์ ในเรื่องนี้ในหัวใจของข้าพระองค์ ในการที่ข้าพระองค์จะพยายามเป็นพระพรให้กับพี่น้องในพระคุณ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น