ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คำอธิษฐานนี้เหมาะสมมาก ในเรื่องของมุมมองของเราเกี่ยวกับพระคุณ และการเป็นอิสระจากการทำตามกฎ เพื่อความถูกต้องและชอบธรรม เราเห็นในโลกของเราที่มีแต่ความโกลาหลและความโหดร้ายเมื่อไม่มีหลักของกฎหมายเพื่อควบคุมจิตวิญญาณของสังคม กฎของพระเจ้าให้พระพรที่ยอดเยี่ยมมากมายและยังเป็นพระพรแก่เราในทุกวันนี้ถ้าเราทำตาม แต่พรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกฎพันธสัญญาเดิม คือพระเยซู ผู้ที่ทำให้สัญญาทั้งหมดของพระเจ้าสำเร็จ

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอบพระคุณสำหรับความชอบธรรมของพระองค์ ข้าพระองค์รู้ว่าคุณจะให้ความยุติธรรมและชำระความอยุติธรรมเมื่อพระองค์มาพิพากษาโลก สิ่งนี้ปลอบประโลมข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์รู้ว่าโดยทางพระเยซู พระองค์จะเห็นข้าพระองค์เป็นคนชอบธรรมของพระองค์ ในวันนี้ข้าพระองค์ขออธิษฐาน ที่ข้าพระองค์จะ มีชีวิตอยู่ในทางที่จะถวายเกียรติแด่พระองค์ และสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของพระบุตรของพระองค์ เหมือนเมื่อตอนที่พระบุตรได้อยู่ในโลกนี้ อธิษฐานในพระนามของพระเยซู พระเจ้าของข้าพระองค์และพระเมสสิยาห์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น