ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อยากรู้ไหมครับ ว่าคุณทำอะไรเพื่อทำให้พระเจ้าชอบใจได้ ก็ให้ชื่นชมยินดีในพระคุณของพระองค์ อธิษฐานเพื่อคนอื่น ให้ขอบพระคุณสำหรับการอวยพระพร นี่ก็เป็นสิ่งง่ายๆที่พระองค์อยากให้เราทำ

คำอธิษฐาน

พระบิดาในสวรรค์และพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ข้าพระองค์รู้สึกเป็นเกียรติเมื่อนึกถึงว่าข้าพระองค์เป็นลูกของพระองค์ พระบิดา ขอทรงฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์ที่เป็นห่วงหลายๆคน ในวันนี้ พระเจ้าผู้เป็นที่รัก ขอบพระคุณอย่างมากสำหรับพระพรที่พระองค์เทมาในชีวิตของข้าพระองค์ในแต่ละวัน ในพระนามพระเยซูเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น