ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในฮีบรูบทที่ 11 เตือนให้เราระลึกถึงวีรบุรุษที่ยิ่งใหญ่ในความเชื่อมากมายในอดีต พวกเขายอมเสี่ยงทุกอย่าง แม้แต่ชีวิต เพื่อรักษาความเชื่อไว้ พวกเขาไปเอาความเชื่ออย่างแรงกล้านั้นมาจากไหน ในท่ามกลางปัญหาและการข่มเหงมากมาย พวกเขากำลังตั้งตาคอยสถานที่ที่ดีกว่าเดิม บ้านที่ดีกว่า ประเทศที่ดีกว่า และเมืองที่ดีกว่า นั่นก็คือแผ่นดินสวรรค์นั่นเอง พระเจ้าได้จัดเตรียมสถานที่ดีนี้ไว้ให้กับพวกเขาแล้ว และพระองค์ก็ภูมิใจที่ได้ชื่อว่าเป็นพระเจ้าของพวกเขาและยินดีต้อนรับพวกเขาทุกคนที่มีความเชื่อ พระเยซูยังสัญญากับเราในยอห์นบทที่ 14:1-4 ว่าพระองค์จะไปจัดเตรียมที่อยู่ไว้สำหรับต้อนรับพวกเรา และพระองค์จะกลับมารับเราไปอยู่ด้วย ถ้าองค์เจ้าชีวิตอยากให้เราไปอยู่ด้วยกับพระองค์ แน่นอนว่าพวกเราก็อยากให้ถึงวันนั้นเร็วๆ มาใฝ่ฝันถึงประเทศแห่งสวรรค์กันเถอะ

คำอธิษฐาน

ขอบคุณพระบิดาผู้เป็นที่รัก สำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทำเพื่อช่วยกู้ข้าพเจ้า ขอบคุณที่พระองค์ไม่อับอายในตัวข้าพเจ้า ขอบคุณที่เตรียมตัวต้อนรับพวกข้าพเจ้ากลับบ้านมาอยู่กับพระองค์มีของดีมากมายรออยู่ โปรดให้ข้าพเจ้ามีชีวิตอย่างผู้มีชัยด้วยเถิด เพราะข้าพเจ้ามั่นใจในพระคุณของพระองค์ และได้รับการอภัยเพราะการสละชีพของพระเยซู และได้รับพลังที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ด้วยพระวิญญาณของพระองค์ ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ในพระเยซู และถวายคำอธิษฐานนี้แด่พระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น