ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การก้าวข้ามอุปสรรคทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ขอบคุณพระวิญญาณของพระเจ้าที่ไม่ให้เราเมินเฉยต่ออคติที่เรามี ในทางกลับกัน เราถูกท้าทาย ถูกนำและถูกผลักดัน เพื่อทำลายความคิดโง่เขลาเรื่องความเกลียดชังทางเชื้อชาติวัฒนธรรม ขอให้เราเป็นคนที่ดีใจและสรรเสริญพระเจ้าเมื่อเห็นสิ่งที่แบ่งแยกคนล่มสลายลง ให้เรามุ่งหน้าไปจนกว่าสัญญาแห่งข่าวดีของพระเยซูจะเป็นจริง ที่ว่า "ไม่มีคนยิวหรือคนต่างชาติ ไม่มีทาสหรือไท ไม่มีชายหรือหญิง อีกต่อไป เพราะท่านทั้งหลายเป็นคริสเตียน - พวกท่านเป็นหนึ่งเดียวในพระเยซูคริสต์.." (กาลาเทีย 3:28) ในการทำอย่างนี้ เราก็ได้ร่วมวงประสานเสียงอันสุดแสนจะวิเศษในสวรรค์ ที่ร้องสรรเสริญพระเจ้า จากทุกภาษา ทุกเผ่า ทุกผู้คน และทุกชนชาติ (วิวรณ์ 7:9-11)

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ข้าพเจ้าขอพระองค์โปรดอวยพรทุกคนในทุกหนแห่ง ที่กำลังพยายามจะก้าวข้ามอุปสรรคทางวัฒนธรรม ภาษาและชาตินิยม เพื่อจะแบ่งปันพระคุณของพระเยซูกับคนเหล่านั้นที่ไม่รู้จักพระองค์ โปรดให้คริสเตียนเหล่านี้รู้ว่าพวกเขากำลังนำความชื่นชมยินดีมาให้กับพระองค์ และเป็นส่วนหนึ่งในคำสรรเสริญที่อยู่รายล้อมพระองค์ในสง่าราศีนั้น อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change