ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การฝ่าฟันอุปสรรคทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ขอบคุณพระวิญญาณของพระเจ้าที่ไม่ให้เราอยู่เฉยต่ออคติของเรา ในทางกลับกัน เราถูกท้าทาย ถูกนำและถูกผลักดัน เพื่อทำลายความคิดโง่เขลาเรื่องความเกลียดชังทางเชื้อชาติวัฒนธรรม ขอให้เราเป็นคนที่มีความสุขและสรรเสริญพระเจ้าสำหรับอุปสรรคที่แบ่งแยกคน ให้เราอดทนจนกว่าสัญญาแห่งชัยชนะของพระเยซูจะเป็นจริง: "ไม่มีชาวยิวหรือคนต่างชาติ เป็นทาสหรือเป็นไท เป็นชายหรือหญิง อีกต่อไป เพราะท่านทั้งหลายเป็นคริสเตียน - คุณเป็นหนึ่งในพระเยซูคริสต์.." (กาลาเทีย 3:28)

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ข้าพระองค์ขอให้พระองค์อวยพรทุกคนในหลายๆ ที่ ที่กำลังพยายามจะข้ามอุปสรรคทางวัฒนธรรม ภาษาและชาตินิยม เพื่อจะแบ่งปันพระคุณของพระเยซูกับบรรดาผู้ที่ไม่รู้จักพระองค์และไม่ให้เกียรติพระบุตรของพระองค์ให้เป็นองค์เจ้าชีวิต ในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น