ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในวันนี้ ขอให้มารวมใจเข้าด้วยกัน พวกเราเป็นพันเป็นหมื่น ขอให้มารวมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน และอธิษฐานให้พระเจ้าทำให้เราเป็นคนที่มีความชื่นชมยินดีและมีความสุข เป็นคนที่มีชีวิตที่ชอบธรรม เพื่อสง่าราศีของพระองค์ ส่วนคนที่ตกทุกข์ได้ยากนั้น ให้เราอธิษฐานขอพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ของเราที่จะทำให้พวกเขาเจอกับเหตุผลมากมายที่จะชื่นชมยินดีอีกครั้ง ส่วนคนที่ได้รับการอวยพรอย่างเหลือเฟือ ให้เราอธิษฐานให้พระเจ้าเปิดตาใจของเราที่จะเห็นถึงความร่ำรวยอย่างเหลือคณานับที่พระองค์ได้เทลงมาในชีวิตของเรานี้ เพื่อเราจะได้ส่งต่อพระพรนั้นให้กับคนอื่นๆ

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้มหัศจรรย์ พระยาห์เวห์ผู้ยิ่งใหญ่ ขอบคุณมากสำหรับพระพรมากมายของพระองค์ ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทำให้เราเป็นคนที่มีความชื่นบานและมีความสุขมากขึ้น ส่วนพี่น้องในพระคริสต์ที่ตกทุกข์ได้ยากนั้น ข้าพเจ้าอธิษฐานขอการช่วยกู้ ชัยชนะและพระพรให้กับพวกเขา ส่วนพวกเราที่ได้รับการอวยพระพรอย่างล้นหลาม ข้าพเจ้าอธิษฐานให้เรารู้จักที่จะซาบซึ้งใจและขอบพระคุณมากขึ้น ขอบคุณที่ทรงฟังคำอธิษฐานของข้าพเจ้าเสมอ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น