ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมมั่นใจว่าองค์เจ้าชีวิตจะพูดว่า "สุดยอด เจ้าเป็นผู้รับใช้ที่ดีและซื่อสัตย์" ทำไมหรือ ไม่ใช่เพราะผมสมบูรณ์แบบ แต่เพราะพระเยซูให้อภัยและชำระผมแล้ว และพระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังหล่อหลอมอุปนิสัยของผมให้สมบูรณ์แบบเพื่อจะได้คู่ควรกับการอยู่ต่อหน้าพระเจ้า สำหรับคุณผมไม่รู้ แต่สำหรับผม ผมรู้สึกขอบคุณที่รู้ว่า ผมเองก็สามารถทำให้พระยาห์เวห์มีความสุขได้ เหมือนกับที่ลูกๆของเราก็ทำให้เรามีความสุขได้ หรือได้กินของหวานอร่อยๆ ก็ทำให้เรามีความสุขได้ หรือการนั่งดูดวงอาทิตย์ตกกับคนที่เรารักก็ทำให้เรามีความสุขได้

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอให้คำพูดและการกระทำของข้าพเจ้า นำความสุขมาให้กับพระองค์ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์ได้ทำหลายสิ่งหลายอย่างให้กับข้าพเจ้า พระบิดาที่รัก ผมอยากนำความสุขที่ยิ่งใหญ่มาให้กับพระองค์เหลือเกิน อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น