ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมมั่นใจว่าองค์เจ้าชีวิตจะพูดว่า "สุดยอด เจ้าเป็นผู้รับใช้ที่ดีและซื่อสัตย์" ทำไมหรือ ไม่ใช่เพราะผมสมบูรณ์แบบ แต่เพราะพระเยซูให้อภัยและชำระผมแล้ว และพระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังหล่อหลอมอุปนิสัยของผมให้สมบูรณ์แบบเพื่อจะได้คู่ควรกับการอยู่ต่อหน้าพระเจ้า สำหรับคุณผมไม่รู้ แต่สำหรับผม ผมรู้สึกขอบคุณที่รู้ว่า ผมเองก็สามารถทำให้พระยาห์เวห์มีความสุขได้ เหมือนกับที่ลูกๆของเราก็ทำให้เรามีความสุขได้ หรือได้กินของหวานอร่อยๆ ก็ทำให้เรามีความสุขได้ หรือการนั่งดูดวงอาทิตย์ตกกับคนที่เรารักก็ทำให้เรามีความสุขได้

Thoughts on Today's Verse...

Can any of us say, "I am confident that the Lord will say, 'Well done, good and faithful servant'"? We can't make a claim to be blameless in our own achievements. We are blameless, but not because of our perfection. We are blameless because Jesus' sacrifice has forgiven and cleansed us and the Holy Spirit is working to perfect our behavior so it matches our standing in grace before God (2 Corinthians 3:18). Paul could tell Timothy that he had been the worst of sinners (1 Timothy 1:12-17), yet he was confident that he had done what God had called him to do and he would wear a glorious crown of righteousness when Jesus comes again (2 Timothy 4:6-8). His assurance was because of God's grace in Jesus (1 Timothy 1:15-17). I don't know about you, but I am thankful to know that we can bring the LORD delight as our children bring us delight even though they are not fully mature or perfect in their behaviors. We pursue blamelessness because of Jesus' sacrifice. God views us blameless because of that same sacrifice.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอให้คำพูดและการกระทำของข้าพเจ้า นำความสุขมาให้กับพระองค์ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์ได้ทำหลายสิ่งหลายอย่างให้กับข้าพเจ้า พระบิดาที่รัก ผมอยากนำความสุขที่ยิ่งใหญ่มาให้กับพระองค์เหลือเกิน อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

May my words and my actions bring you delight, O LORD, my God! You have done so much for me, dear Father, I want to bring you great joy as I seek to live blamelessly before you trusting in your grace to make me what I cannot be on my own efforts! In Jesus' name, I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of สุภาษิต 11:20

ความคิดเห็น