ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ถ้าคุณเคยยืนอยู่ข้างหลุมศพของคนที่คุณรัก คุณอาจมีความคิดนี้ผ่านเข้ามาในหัวของคุณเช่นกัน ความคิดที่ว่า "ถ้าพระองค์อยู่ที่นี่ก่อนหน้านี้..." พระเยซูอยู่ที่ไหนในเวลาที่เราเจ็บปวด ทำไมพระองค์ไม่อยู่ที่นี่เพื่อช่วยเรา มีคำตอบสองสามอย่างที่สำคัญที่ต้องจำไว้ อย่างแรกพระเยซูอยู่กับเราในช่วงเวลาของการสูญเสียและความเศร้าโศกของเรา คริสตจักรคือร่างกายของพระเยซู และการกระทำทุกอย่างที่แสดงออกถึงความเมตตา การสนับสนุน การปลอบประโลม และความช่วยเหลือ ก็คือพระเยซูทำงานเพื่อบรรเทาความเศร้าโศกของเรา อย่างที่สอง แม้พระองค์ปล่อยให้คนที่เรารักตายจากชีวิตนี้ไป แต่พระองค์ทรงอยู่กับคริสเตียนแต่ละคนที่ได้ตายทางร่างกาย เปาโลเตือนเราว่าเมื่อคริสเตียนตายไป เขาหรือเธอจะอยู่กับพระคริสต์ (2 โครินธ์ 5:6-7;.. ฟิลลิปปี 1:21-23) และความรักของพระเจ้าจะไม่สูญหายไปจากเขาหรือเธอ (โรม 8 :35-39)!

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ขอทรงโปรดช่วยให้ข้าพระองค์เห็นถึงพระเยซูในเวลาที่ข้าพระองค์สูญเสียและเศร้าโศก ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้เห็นการทรงอยู่ด้วยและการปลอบโยนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในข้าพระองค์ ขอให้ข้าพระองค์เห็นพระองค์ในความรักความเมตตาจากคนของพระองค์ที่ช่วยเหลือข้าพระองค์ พระบิดาที่รัก ยิ่งไปกว่านั้น ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์เห็นวิธีการที่จะสามารถทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพระเยซูให้กับคนอื่นที่ต้องเจอกับความเศร้าโศกด้วย ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น