ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อะไรคือความฝันที่ยิ่งใหญ่สำหรับแผ่นดินของพระเจ้าที่คุณมี เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ ความคิดอันเหลือเชื่ออันใดที่คุณสามารถจินตนาการว่าพระเจ้าจะให้เรา คุณมีความคาดหวังอะไรในสวรรค์ที่มีพระเจ้า ตอนนี้คุณก็ได้เปิดความคิด ท้าทายจินตนาการมากขึ้น และมีความคาดหวังมากขึ้น คุณพร้อมที่จะรับความจริงที่ตรงไปตรงมาจากความน่าอัศจรรย์ใจแห่งสวรรค์ไหมครับ พระเจ้าทำได้มากกว่าสิ่งเหล่านั้นทั้งปวง อำนาจของพระองค์ทำงานในเราเพื่อให้เราทำตามน้ำพระทัยที่มีเมตตาของพระองค์ และสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่เป็นนิรันดร์ ดังนั้นอย่าให้เราดูถูกหรือมีความคาดหวังแค่น้อยนิดเลยครับ ให้ใช้ชีวิตเพื่อพระสิริของพระเจ้าและคาดหวังที่จะเห็นสิ่งนั้นทำงานในชีวิตของคุณ

คำอธิษฐาน

โอ องค์เจ้าชีวิต พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก พระบิดาของข้าพระองค์และพระผู้เลี้ยงที่ดี ขอทรงฟื้นฟูความคิดของข้าพระองค์ด้วยพระวิญญาณของพระองค์ ที่ข้าพระองค์จะมีความฝันที่ใหญ่ขึ้น และมีความหวังที่สูงขึ้นมากกว่าที่สมองที่เห็นแก่ตัวของข้าพระองค์จะคิดได้ ขอทรงให้ข้าพระองค์เกิดความอัศจรรย์ใจและมีความคาดหวัง ในเวลาที่ข้าพระองค์ใช้ชีวิตเพื่อพระเกียรติของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น