ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อัครสาวกเปาโลเป็นคนที่น่าทึ่งมาก เขาเขียนจดหมายถึงหนึ่งในคริสตจักรที่มีปัญหามากที่สุด และยังสามารถหาเหตุผลที่จะขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพวกเขาได้ด้วย ประการแรก เปาโลขอบคุณพระเจ้าสำหรับพวกเขาเพราะพระเยซูตายเพื่อพวกเขา เมื่อพระเจ้าทรงให้พระคุณของพระองค์กับผู้อื่น เราจะไม่ทำเช่นเดียวกันหรือครับ ประการที่สอง เปาโลตระหนักถึงการทำผิดของพวกเขาว่าเป็นเหตุผลที่จะให้ขอบพระคุณ — แม้ว่าจะผิด แต่เมื่อถ้าถูกเปลี่ยนแปลงมาใช้ในการถวายเกียรติแด่พระเจ้า ของประทานเหล่านี้อาจเป็นพระพรให้แก่คริสตจักรของพวกเขา แม้ว่าเปาโลจะมีคำพูดที่ยากที่จะปฏิบัติตาม แต่ตัวอย่างของเปาโลก็เตือนเราว่าเราต้องรักลูกของพระเจ้า แม้ว่าลูกคนนั้นเป็นเด็กที่มีปัญหา

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เมตตา ขอทรงให้ใจที่จะเห็นเหตุผลที่จะขอบพระคุณสำหรับลูกของพระองค์ทุกคน ข้าพระองค์ยอมรับว่าเป็นเรื่องง่ายสำหรับข้าพระองค์ที่จะมองดูคนอื่นๆ โดยขึ้นอยู่กับว่าพวกเขามองข้าพระองค์อย่างไร แสดงความคิดเห็นเรื่องศาสนาอย่างไร หรือว่าพวกเขาสร้างปัญหาให้ข้าพระองค์มากแค่ไหน ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ ข้าพระองค์รู้ว่าถ้าพระองค์ได้ทำแบบเดียวกันกับข้าพระองค์ ข้าพระองค์ก็จะไม่ได้เป็นลูกของพระองค์ ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ชื่นชมยินดีในบรรดาลูกๆ ของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น