ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เคล็ดลับของการที่จะมีวันดีๆคืออะไร เอางี้ดีไหม พอตื่นขึ้นก็เตือนตัวเองเลยว่าเราจะเริ่มต้นวันนี้เหมือนกับทุกๆวันที่ผ่านมา คือรู้ว่าเราอยู่ในอุ้งมือแห่งความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุดของพระเจ้า สิ่งนี้น่าจะทำให้หัวใจของเราพองโตด้วยความรักและเปล่งเสียงร้องเพลงอย่างมีความสุข เพลงนี้ควรกระตุ้นจิตวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ภายในตัวเรา และนำเราไปสู่การขอบพระคุณที่สุดแสนจะซาบซึ้งจากส่วนลึกภายใน ซึ่งก่อเกิดความสุขให้กับเราทั้งวัน ดังนั้นแทนที่จะตื่นขึ้นมาอย่างเหนื่อยล้า หงุดหงิด และรู้สึกแย่อีกวันหนึ่ง ให้เราเริ่มต้นวันนี้ด้วยการระลึกถึงพระคุณของพระเจ้าในชีวิตประจำวันของเรา และเตือนสติตัวเองถึงพระสัญญาของพระเจ้าที่อยู่ในใจเรา เมื่อทำอย่างนี้ ผมคิดว่า เราคงไม่มีปัญหาที่จะร้องเพลงได้ทั้งวันแล้วละ

Thoughts on Today's Verse...

What's the secret of having a good day? How about waking up and recognizing that we begin each day just as we ended the previous one — we are in the grip of God's unfailing love. That should make our hearts stir with love and our voices sing with joy. This song should stir God's Spirit within us and lead us to a deep and profound thanksgiving that gladdens all of our days. So rather than waking up tired, cranky, and dreading another day, let's begin this day with a reminder of God's grace in our daily lives and a reminder of God's promises in our hearts. Then, I don't think we're going to have any problem singing the rest of the day!

คำอธิษฐาน

เจ้านายผู้เมตตาผู้เป็นพระบิดานิรันดร์ ขอบคุณที่พระองค์ได้เทความรัก และความชื่นชมยินดีลงมาในใจของข้าพเจ้า ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ โปรดเติมใจของข้าพเจ้าให้เต็มและทำให้ข้าพเจ้าพอใจกับชีวิต ที่รู้ว่าพระองค์สถิตอยู่ด้วยพร้อมกับความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุดของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์ อาเมน

My Prayer...

Glorious Master and Eternal Father, thank you for pouring your love and joy into my heart through your Holy Spirit. Fill my heart and satisfy my life with a sense of your abiding and unfailing love. In the name of my loving Savior, Jesus. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 90:14

ความคิดเห็น