ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การเอาสิ่งสวยงามทางกายไปทำบาปหรือทำในสิ่งที่ดูหมิ่นพระเจ้า เป็นเรื่องน่าเสียดายสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าพระเจ้าอวยพรพวกเขาด้วยของขัวญที่ยอดเยี่ยมนั้นทำไม ไม่ว่าของขวัญที่เราได้รับจะเป็นความงามทางกายภาพ พรสวรรค์ด้านกีฬา สติปัญญาไหวพริบบุคลิกภาพที่มีเสน่ห์ หรือสิ่งอื่นๆ เราต้องจำไว้ว่าพระเจ้าอวยพรเราด้วยสิ่งเหล่านี้เพื่อให้เราสามารถเป็นพระพรให้แก่ผู้อื่นและถวายเกียรติแด่พระองค์

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เป็นที่รัก ขอทรงโปรดยกโทษให้ข้าพระองค์ที่ข้าพระองค์ไม่ได้ใช้ของขวัญและความสามารถของข้าพระองค์เพื่อที่จะเป็นพระพรให้คนอื่นๆ และให้เกียรติพระองค์ ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์รู้วัตถุประสงค์ในการพยายามจะมีชีวิตอยู่เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ และเพื่อที่จะเป็นพระพรแด่ผู้อื่นโดยพระคุณของพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น