ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สันติสุข เป็นบทบาทหนึ่งของพระคุณที่เข้าใจยาก แต่มันเกี่ยวข้องกับการเป็นอยู่ที่ดีของชีวิตทั้งหมด เพราะพระเยซูทำให้เรามีสันติสุขที่แท้จริง ทั้งฝ่ายร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ดูจากความสัมพันธ์ของพระองค์กับคนอื่นๆ ชัยชนะเหนือความบาป ความตายและอุโมงค์ที่ว่างเปล่าของพระองค์ ทำให้เรามั่นใจว่าเราจะได้รับสันติสุขนั้นด้วยอย่างแน่นอน ดังนั้นเมื่อเราได้รับพระวิญญาณของพระคริสต์เข้ามาในจิตใจของเรา เราก็อยู่ร่วมกันกับพี่น้องของเราได้ ต่อให้เขามีข้อเสียมากแค่ไหนก็ตาม เราก็ยังจะมีสันติสุขได้ นอกจากนี้ เปาโลเปลี่ยนคำเปรียบเทียบว่า เราเป็นร่างกายของพระคริสต์ และแน่นอนร่างกายก็ย่อมไม่ทำร้ายตัวมันเอง ดังนั้นให้อยู่กันอย่างสันติ และทำด้วยใจที่ขอบพระคุณ

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้อวยพระพรผู้เชื่อทั้งหลาย โปรดให้จิตใจที่จะรักคนของพระองค์ ข้าพเจ้ารู้ว่าเมื่อลักษณะของพระเยซูแทรกซึมอยู่ในชีวิตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะเห็นคุณค่าของลูกๆ แต่ละคนของพระองค์มากขึ้น และจะมีสายสัมพันธ์กับพี่น้องที่มีปัญหาได้ ขอประทานพระคุณให้แก่ข้าพเจ้า จนกว่าหัวใจของข้าพเจ้าจะตรงกับความมุ่งมั่นของข้าพเจ้า ที่จะรักบรรดาลูกๆ ของพระองค์ทุกคน อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น