ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ให้รักพระยาห์เวห์ ให้เข้มแข็งเพราะความหวังอยู่ในพระองค์ อีกนัยหนึ่งคือ ให้เรารู้ว่ากำลังเรามาจากที่ไหน ให้เรารู้ว่าพระคุณมาจากที่ไหน ให้เราสรรเสริญพระเจ้าสำหรับพระเมตตาที่หลั่งล้น และอำนาจที่เทลงมาให้เราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระยาห์เวห์พระเจ้าคุ้มครองรักษาคนของพระองค์ พระองค์ชื่นชอบความสัตย์ซื่อแม้ว่าคนในโลกนี้จะเยาะเย้ยความสัตย์ซื่อนั้น พระยาห์เวห์จะอวยพรคนของพระองค์ และจะจัดการคนที่เยาะเย้ยและดูถูกคนของพระองค์อย่างยุติธรรม

Thoughts on Today's Verse...

Love the LORD! Be strong because of your hope in the LORD. In other words, recognize where your strength is. Acknowledge your source of grace. Give praise to God for his abundant mercy and power lavished on us through his Holy Spirit. The LORD God does preserve his people. He does honor faithfulness even if it is mocked in this world. The LORD will bless his people and deal justly with those who mock and abuse them.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดเสริมกำลังข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้ากำลังเผชิญหน้ากับศัตรูตรงหน้าและคู่อริรอบข้าง โปรดให้สติปัญญากับข้าพเจ้าที่จะมองเห็นพระคุณของพระองค์ที่นำหน้าข้าพเจ้าอยู่นี้ โปรดให้ข้าพเจ้ามีความกล้าที่จะยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไร้มลทิน และบริสุทธิ์ โปรดให้ข้าพเจ้าเห็นสิ่งต่างๆที่พระองค์อยากให้ข้าพเจ้าทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ โปรดให้ข้าพเจ้ามีความหวังอยู่เสมอ ในเวลาที่กำลังรอคอยให้การงานที่พระองค์ทำในตัวข้าพเจ้าสำเร็จลุล่วงไป อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Give me strength, O LORD, for I find myself in trying times with enemies at my door and opponents on every side. Please give me wisdom to see your grace that leads me. Please give me courage to stand up for what is right, pure, and holy. Please give me vision to see the things you want to use me to do for your glory. Please keep my hope passionately alive as I wait for your work in me to be accomplished. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 31:23-24

ความคิดเห็น