ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้านี่สุดยอดและยิ่งใหญ่จริงๆ พระองค์สามารถทำอะไรก็ได้ที่พระองค์อยากจะทำ ดังนั้น มันน่าทึ่งมาก ที่ในบรรดาทุกสิ่งที่พระองค์ทำได้ พระองค์เลือกที่จะทำสิ่งนี้โดยเฉพาะ นั่นก็คือ อวยพรเรา พระเจ้าอวยพรเราทั้งฝ่ายร่างกาย และฝ่ายจิตวิญญาณ พระองค์อวยพรเราทั้งในเรื่องใหญ่ๆ และในเรื่องเล็กๆ พระองค์อวยพรเราด้วยความหวัง พระองค์อวยพรเราให้หายเจ็บปวด พระองค์อวยพรเราเดี๋ยวนี้ และในอนาคตด้วย พระองค์ยังอวยพรเราในเรื่องต่างๆอีกมากมายจนพูดไม่หมด ...

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ใจดีและเมตตา ขอบคุณพระองค์ที่อวยพระพรข้าพเจ้ามากมายในหลายๆด้านๆ โปรดใช้ชีวิตข้าพเจ้าที่จะเป็นพระพรให้กับคนอื่นๆ และนำสง่าราศีมาสู่พระองค์ด้วยเถิด อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change