ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมหลงรักชายฝั่งของรัฐเมน ชายฝั่งที่ขรุขระ คลื่นที่กระทบฝั่ง และประภาคารที่ตั้งตระหง่านเป็นจุดเด่นตามแนวชายฝั่ง ทำให้ผมอดนึกถึงพระบิดาของเราในสวรรค์ไม่ได้ ตอนที่ผมเฝ้ามองพายุที่ตั้งเค้าทำเสียงอึกทึกเคลื่อนเข้าซัดชายฝั่ง ในท่ามกลางพายุนั้น มีทั้งฟ้าแลบ ฟ้าผ่า คลื่นลมซัดกระหน่ำ ก็ยังมีแสงจากประภาคาร ที่ทำหน้าที่ส่องนำทาง ยืนหยัดมั่นคงต่อต้านพายุนั้นและให้สัญญาณทิศทางและความหวัง ใช่แล้วครับ องค์เจ้าชีวิต พระยาห์เวห์ พระเจ้าของอิสราเอล ผู้สร้างอันทรงฤทธิ์ เป็นแสงสว่างและความรอดของผม ผมมอบชีวิตที่เป็นนิรันดร์ไว้กับพระองค์ ผมเลือกที่จะไม่กลัว ผมไว้วางใจในพระองค์

Thoughts on Today's Verse...

I love the coast of Maine. The craggy shorelines, the crashing surf, and the lighthouses perched at strategic and well-fortified points along the coastline. I cannot help but think of our heavenly Father when I watch the gloom gather as an impending storm noisily makes its way onshore. There, in the storm — with lightning ripping through the sky, winds howling, and the surf crashing — stands the light that guides the way, strong against the elements and a beacon of direction and hope. Yes, the LORD, Yahweh the God of Israel, the Almighty Creator of all things, is my light and my salvation. My life, the eternal part of me, is entrusted with him. I choose not to fear. I place my trust in him.


The Verse of the Day team is thankful for you!
See the full greeting!


คำอธิษฐาน

พระบิดาในสวรรค์ ข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์สำหรับความสัตย์ซื่อของพระองค์ในทุกยุคสมัย ขอบคุณสำหรับความรักมั่นคงของพระองค์ที่อวยพรคนในแต่ละรุ่น ให้ความหวังในช่วงเวลาที่มืดมน ให้ความรอดในเวลาที่มีความป่าเถื่อน และให้ความเข้มแข็งในเวลาที่อ่อนแอ เวลานี้ ขอพระองค์โปรดสถิตอยู่กับคนทั้งหลายที่ข้าพเจ้ารัก ที่ต้องการกำลังใจจากพระองค์ในการต่อสู้ในชีวิต อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Father in heaven, I praise you for your faithfulness through the ages. I thank you for your steadfast love that has blessed each generation, giving hope in times of darkness, salvation in times of wantonness, and strength in times of weakness. Now I ask that you be with several people I love, who need your palpable presence as they fight their battles. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 27:1

ความคิดเห็น