ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมหลงรักชายฝั่งของรัฐเมน ชายฝั่งที่ขรุขระ คลื่นที่กระทบฝั่ง และประภาคารที่ตั้งตระหง่านเป็นจุดเด่นตามแนวชายฝั่ง ทำให้ผมอดนึกถึงพระบิดาของเราในสวรรค์ไม่ได้ ตอนที่ผมเฝ้ามองพายุที่ตั้งเค้าทำเสียงอึกทึกเคลื่อนเข้าซัดชายฝั่ง ในท่ามกลางพายุนั้น มีทั้งฟ้าแลบ ฟ้าผ่า คลื่นลมซัดกระหน่ำ ก็ยังมีแสงจากประภาคาร ที่ทำหน้าที่ส่องนำทาง ยืนหยัดมั่นคงต่อต้านพายุนั้นและให้สัญญาณทิศทางและความหวัง ใช่แล้วครับ องค์เจ้าชีวิต พระยาห์เวห์ พระเจ้าของอิสราเอล ผู้สร้างอันทรงฤทธิ์ เป็นแสงสว่างและความรอดของผม ผมมอบชีวิตที่เป็นนิรันดร์ไว้กับพระองค์ ผมเลือกที่จะไม่กลัว ผมไว้วางใจในพระองค์

คำอธิษฐาน

พระบิดาในสวรรค์ ข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์สำหรับความสัตย์ซื่อของพระองค์ในทุกยุคสมัย ขอบคุณสำหรับความรักมั่นคงของพระองค์ที่อวยพรคนในแต่ละรุ่น ให้ความหวังในช่วงเวลาที่มืดมน ให้ความรอดในเวลาที่มีความป่าเถื่อน และให้ความเข้มแข็งในเวลาที่อ่อนแอ เวลานี้ ขอพระองค์โปรดสถิตอยู่กับคนทั้งหลายที่ข้าพเจ้ารัก ที่ต้องการกำลังใจจากพระองค์ในการต่อสู้ในชีวิต อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น