ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อเราดูพระพรของเราและขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณยอดเยี่ยมของพระองค์ ขอให้เราถามว่าทำไมพระเจ้าอวยพรเรามาก ให้เราจำไว้ว่ากฎหลักฝ่ายจิตวิญญาณที่พระเจ้าทรงบอกไว้อย่างชัดเจนในพระคัมภีร์สมัยนี้ และเป็นแบบเดียวกันกับที่ทรงเรียกอับราฮัมในปฐมกาล 12: 2 ว่าคนของพระเจ้าได้รับการอวยพร เพื่อเป็นพระพร ขอให้แน่ใจว่าเราจะไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้รับพระพรของพระเจ้า ขอให้เรามุ่งมั่นที่จะเป็นคนส่งต่อพระพรเหล่านั้นไปยังคนอื่นๆ

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอบพระคุณที่ทรงให้ของขวัญแก่ข้าพระองค์มากมาย ขอทรงเปิดตาของข้าพระองค์ เพื่อที่ข้าพระองค์จะรู้ว่าจะสามารถส่งผ่านพรเหล่านั้นไปยังคนรอบข้างที่ต้องการพรเหล่านี้ได้อย่างไร เมื่อข้าพระองค์แบ่งปันพระพรที่พระองค์ได้ให้แก่ข้าพระองค์อย่างมากมาย ขอให้คนอื่นๆ ได้พบพระพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกว่าพรทั้งหมดคือ — พระคุณแห่งความรักของพระองค์ — และขอบพระคุณพระองค์! อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น