ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สำหรับผม นี่เป็นหนึ่งในคำย้ำเตือนที่ท้าทายที่สุดของพระประสงค์ของพระเจ้าในพระคัมภีร์ ผมต้องให้อภัยคนอื่นๆ เมื่อผมไม่ทำตาม ผมก็จะถูกออกจากการให้อภัยที่พระเจ้าอยากให้กับผม การยกโทษให้คนอื่นไม่ใช่เรื่องง่าย พระเจ้าไม่เพียงสั่งให้เราทำเท่านั้น พระองค์ยังส่งพระบุตรของพระองค์มาเป็นตัวอย่างของการให้อภัยด้วย นอกจากนี้พระองค๋ได้สัญญาว่าจะช่วยให้เราสามารถที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ได้โดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ปัญหาที่แท้จริงอยู่ที่ว่า เราจะปล่อยความขมขื่นที่เรามีต่อผู้ที่ทำให้เราเจ็บหรือไม่

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เป็นที่รัก ข้าพระองค์ต้องการที่จะยกโทษให้กับ ____ ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์ ขอทรงปิดกั้นความเกลียดชังและความขมขื่นจากหัวใจของข้าพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้ยกโทษได้เหมือนอย่างที่พระเยซูทำ นอกจากนี้ พระบิดาที่รัก โปรดสอนข้าพระองค์ว่าการมุ่งมั่นในการให้อภัยที่แท้จริงเป็นอย่างไรในแง่ของการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ข้าพระองค์ต้องทำ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น