ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เพราะพระคุณของพระเยโฮวาพระเจ้าและอำนาจของพระองค์ เราจะชนะ นี่เป็นข้อความสุดท้ายของหนังสือวิวรณ์ เป็นเพลงที่ร้องกันตลอดทั้งพระคัมภีร์ นี่คือความเชื่อมั่นที่เรามีจากพระเจ้า ชีวิตของเราจะไม่สูญเปล่า บรรดาผู้ที่ด่า ดูถูกและทำร้ายคนของพระเจ้าจะถูกเปิดโปง บรรดาลูกๆ ที่พระองค์รักและผู้ชอบธรรมของพระองค์จะได้รับการปลดปล่อยและความรอดจากพระบิดาที่พวกเขารัก

คำอธิษฐาน

พระเจ้า ผมขออธิษฐานโดยเฉพาะเจาะจงในวันนี้ สำหรับผู้รับใช้ของพระองค์ ผู้ที่ร่วมกันในการสอนข่าวของพระเยซูในสถานที่ที่ยากลำบาก คนที่มีค่าเหล่านี้กำลังถูกคุมขัง บางคนกำลังเผชิญกับการทรมานอื่นๆหลายคนกำลังเผชิญการขับไล่ บางคนก็ถูกยิงในที่ทำงานของพวกเขา ขอทรงให้พวกเขามีความเข้มแข็งในวันนี้ ขอทรงโปรดช่วยพวกเขาจากคนที่มุ่งร้าย ขอทรงปกป้องพวกเขาด้วยพระหัตถ์อันยิ่งใหญ่ของพระองค์และช่วยพวกเขาเช่นเดียวกับที่ดาเนียลออกมาจากปากของสิงโตเพื่อนำพระสิริมาสู่พระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น