ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราจะเป็นผู้ชนะ เพราะพระคุณของพระยาห์เวห์พระเจ้าและอำนาจของพระองค์ หนังสือวิวรณ์จบด้วยข้อความนี้ เป็นเพลงที่ร้องกันตลอดทั้งพระคัมภีร์ นี่คือความเชื่อมั่นที่เรามีจากพระเจ้าโดยตรง ชีวิตของเราจะไม่สูญเปล่า บรรดาผู้ที่ด่า ดูถูกและทำร้ายคนของพระเจ้าจะถูกเปิดโปง บรรดาลูกๆ ที่พระองค์รักและผู้ชอบธรรมของพระองค์จะได้รับการปลดปล่อยและความรอดจากพระบิดาที่พวกเขารัก

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า วันนี้ข้าพเจ้าอยากจะอธิษฐานเป็นพิเศษให้กับผู้รับใช้ของพระองค์ที่ประกาศข่าวดีของพระองค์ในที่ที่อันตราย บางคนก็ถูกจับเข้าคุก บางคนกำลังเจอกับการทรมาน หลายคนกำลังเจอกับการขับไล่ บางคนก็ถูกไล่ออกจากงาน โปรดเสริมกำลังให้กับพวกเขาในวันนี้ โปรดช่วยพวกเขาให้รอดพ้นจากมารร้ายหรือสิ่งชั่วร้าย โปรดปกป้องพวกเขาด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์และช่วยพวกเขาเหมือนกับที่พระองค์ช่วยดาเนียลจากปากสิงโต เพื่อถวายเกียรติยศให้กับพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change