ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การพักผ่อนที่แท้จริงมาจากการรู้จักพระเจ้า กษัตริย์ดาวิดเตือนเราในเรื่องนี้ในสดุดีบทที่ 23 พระเยซูทำให้ชัดเจนอีกครั้ง มีเพียงพระเยซูเท่านั้นที่สามารถเปิดเผยพระเจ้าให้เราอย่างเต็มที่ มีเพียงพระเยซูเท่านั้นที่สามารถเอาภาระของพยายามทำให้พระเจ้าพอพระทัย โดยที่ไม่มีความเข้าใจในเรื่องของพระคุณได้ มีเพียงแต่พระองค์เท่านั่นที่สามารถลบภาระบาปในอดีตของเราและช่วยให้เรายืนได้อย่างมีบริสุทธิ์ ไม่มีที่ติและเป็นอิสระจากข้อกล่าวหาต่อหน้าพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ (โคโลสี 1:21-22)

Thoughts on Today's Verse...

True rest comes from knowing God. King David reminds us of this in Psalm 23. Jesus makes it clear again. Only Jesus can fully reveal God to us. Only Jesus can take away the burden of seeking to please God without an understanding of grace. Only he can remove the burden of our past sins and enable us to stand holy, blameless, and free from accusation before God Almighty. (cf. Colossians 1:21-22)

คำอธิษฐาน

พระบิดาในสวรรค์ ขอขอบคุณสำหรับการส่งพระเยซูเพื่อทำให้กฎบัญญัติสมบูรณ์ และเพื่ออวยพรข้าพระองค์ด้วยพระคุณของพระองค์ ขอให้ข้าพระองค์เห็นค่าของพระคุณนั้น พระบิดาที่รัก ขอให้กำลังแก่ข้าพระองค์ที่จะรับใช้พระองค์ด้วยความชื่นชมยินดีและมีความสุข ที่ภาระแห่งความบาปและความล้มเหลวถูกยกออกไปโดยพระคุณของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

Father in heaven, thank you for sending Jesus to fulfill the Law and to bless me with your grace. May I never take that grace for granted. Dear Father, empower me to serve you with joy and gladness that come from the burdens of my sinfulness and failure lifted by your grace. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of มัทธิว 11:27-28

ความคิดเห็น