ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การพักผ่อนที่แท้จริงมาจากการรู้จักพระเจ้า กษัตริย์ดาวิดเตือนเราในเรื่องนี้ในสดุดีบทที่ 23 พระเยซูทำให้ชัดเจนอีกครั้ง มีเพียงพระเยซูเท่านั้นที่สามารถเปิดเผยพระเจ้าให้เราอย่างเต็มที่ มีเพียงพระเยซูเท่านั้นที่สามารถเอาภาระของพยายามทำให้พระเจ้าพอพระทัย โดยที่ไม่มีความเข้าใจในเรื่องของพระคุณได้ มีเพียงแต่พระองค์เท่านั่นที่สามารถลบภาระบาปในอดีตของเราและช่วยให้เรายืนได้อย่างมีบริสุทธิ์ ไม่มีที่ติและเป็นอิสระจากข้อกล่าวหาต่อหน้าพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ (โคโลสี 1:21-22)

คำอธิษฐาน

พระบิดาในสวรรค์ ขอขอบคุณสำหรับการส่งพระเยซูเพื่อทำให้กฎบัญญัติสมบูรณ์ และเพื่ออวยพรข้าพระองค์ด้วยพระคุณของพระองค์ ขอให้ข้าพระองค์เห็นค่าของพระคุณนั้น พระบิดาที่รัก ขอให้กำลังแก่ข้าพระองค์ที่จะรับใช้พระองค์ด้วยความชื่นชมยินดีและมีความสุข ที่ภาระแห่งความบาปและความล้มเหลวถูกยกออกไปโดยพระคุณของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น